Konkurs Mama z Dzieckiem na sportowo!

Konkurs Mama z Dzieckiem na sportowo!

Dzień dobry Wszystkim aktywnym mamom i ich pociechom!

Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zapraszamy Was do wspólnej zabawy!

O co chodzi?
Wiemy, że energiczne z Was osoby i na pewno niejedne psikusy Wam w głowie. Razem maszerujecie? Zdobywacie szczyty? Biegacie ogródkowe tory przeszkód? Może uprawiacie jogę lub tańczycie? Pokażcie nam jak wspólnie uprawiacie sport! Pochwalcie się światu, wywołajcie uśmiech na twarzach, a może nawet zainspirujcie innych?

Co trzeba zrobić?
W poście wydarzenia konkursowego na  Facebooku dodajcie zdjęcie z opisem. Fotografia powinna przedstawiać matkę z dzieckiem wspólnie uprawiających sport. Dyscyplina dowolna :)
Uwaga: każda z osób biorących udział w konkursie może dodać tylko jedno zdjęcie. W konkursie liczyć się będzie tylko pierwsza zamieszczona przez uczesnika fotografia, następne nie będą brane pod uwagę.

Co można wygrać?
I miejsce
- bon o wysokości 200zł do wykorzystania w sklepie www.nordicsklep.pl
II miejsce - bon o wysokości 100zł do wykorzystania w sklepie www.nordicsklep.pl

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują jednorazowy 5% kod rabatowy do wykorzystania w sklepie www.nordicsklep.pl.

Jakie są terminy?
Zdjęcia można dodawać przez cały tydzień, w terminie od 25.05.2017 do dnia 1.06.2017 do godz. 23:59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do pięciu dni po jego zakończeniu w poście wydarzenia.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Konkurs Mama z Dzieckiem na sportowo!".
2. Organizatorem Konkursu jest Nord Walk Aleksander Wilanowski, ul. Płońskiego 7-9/2, 54-002 Wrocław.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.nordicsklep.pl oraz na profilu Facebook-owym w dniach 25.05.-1.06.2017 do 23:59.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem NordicSklep.pl, Nord Walk Aleksander Wilanowski lub pracownikiem Biotigo.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika NordicSklep.pl, Nord Walk Aleksander Wilanowski lub pracownika Biotigo.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie w poście wydarzenia „Konkurs Mama z Dzieckiem na sportowo!” dodaje zdjęcie przedstawiające matkę z dzieckiem wspólnie uprawiających sport wraz z opisem zdjęcia. Każda z osób biorących udział w konkursie może dodać tylko jedno zdjęcie. W konkursie liczyć się będzie tylko pierwsza zamieszczona przez uczestnika fotografia, następne nie będą brane pod uwagę.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
Za pierwsze miejsce bon do wykorzystania w sklepie internetowym www.nordicsklep.pl o wartości 200zł.
Za drugie miejsce bon do wykorzystania w sklepie internetowym www.nordicsklep.pl o wartości 100zł.
Wszyscy pozostali uczestnicy konkurs otrzymają jednorazowy 5% kod rabatowy do wykorzystania w sklepie www.nordicsklep.pl.
Nagród nie można przekazywać na rzecz osób trzecich oraz wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym w wydarzeniu zamieszczą wpis, zawierający: zdjęcie przedstawiające matkę z dzieckiem wspólnie uprawiających sport plus opis zdjęcia.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w poście w wydarzenia "Konkurs Mama z Dzieckiem na sportowo!" w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej a uczestnicy o nabyciu prawa do skorzystania z jednorazowego 5% kodu rabatowego poprzez serwis Facebook.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat lub uczestnik powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@nordicsklep.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów a otrzymany jednorazowy 5% rabat zostanie wysłany do uczestników drogą mailową na podane przez Laureatów/ uczestników adresy e-mail. Wiadomość będzie zawierała kod rabatowy o wartości 200zł (I miejscie), 100zł (II miejsce) lub jednorazowy 5% kod rabatowy (pozostali uczestnicy) do wykorzystania na zakupy w sklepie www.nordicsklep.pl, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata lub uczestnika.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Nord Walk Aleksander Wilanowski.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do kontaktu i przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://web.facebook.com/pg/nordwalkpl/events/?ref=page_internal

Utworzony 2017-05-25 przez Basia Główna, Warto wiedzieć, Na każdą porę roku 0 654

Napisz komentarzZostaw odpowiedź

Kategorie bloga

Szukaj w blogu

Komentarze

Archiwum bloga

Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0 zł Suma

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu